Activități curriculare

Grădinița Gărgărița

Noul curriculum pentru educaţia timpurie (2019) prefigurează câteva tendinţe de schimbare în interiorul învăţământului preşcolar și anteprescolar din necesitatea optimizării şi eficientizării calităţii educaţiei la vârstele timpurii pentru a putea răspunde actualelor exigenţe sociale, cât şi a celor de dezvoltare personală. Astfel, planul de învăţământ, pe care şi Grădiniţa Gărgăriţa îl urmează, prezintă o abordare sistemică, în vederea asigurării continuităţii în cadrul celei mai importante perioade de dezvoltare din viaţa copilului.

Categoriile de activităţi de învăţare care sunt abordate:

La nivel PRESCOLAR

a) Activităţile pe domenii experienţiale (de învăţare) sunt activităţile integrate sau pe discipline desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie de temele mari propuse de curriculum, precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele copiilor din grupă. Ele sunt grupate pe domenii experienţiale, adică pe „câmpuri cognitive integrate” care transced graniţele dintre disciplinele tradiţionale

1. Domeniul ştiinţe include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în interacţiune. Include: cunoaşterea mediului, activităţile matematice.

2. Domeniul limbă şi comunicare acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă. Include dezvoltarea limbajului.

3. Domeniul om şi societate include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele. Include educaţia pentru societate si activitățile practice.

4. Domeniul estetic şi creativ acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferitele niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului şi a adecvării la scop sau utilizare. Include: activităţile artistico-plastice (desen, pictură, modelaj), educaţia muzicală.

5. Domeniul psiho-motor acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe, ca şi elemente de cunoaştere, legate mai ales de anatomia şi fiziologia omului. Include: educaţia fizică.

b) Jocurile şi activităţile didactice alese sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi ajută pe aceştia să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural căruia ii aparţin.

c) Activităţile de dezvoltare personală

1. Rutinele – sunt activităţile –reper după care se derulează întreaga activitate a zilei. Ele acoperă nevoile de bază ale copilului şi contribuie la dezvoltarea globală a acestuia. Înglobează activităţi de tipul: sosirea copilului, întâlnirea de dimineaţă, micul dejun, igiena-spălatul şi toaleta, masa de prânz, somnul-perioada de relaxare de după-amiază, gustarea, plecarea şi se disting prin faptul că se repetă zilnic, la intervale aproximativ stabile, cu aproape aceleaşi conţinuturi.

2.Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele de rutină la alte tipuri- categorii de activităţi de învăţare, de la o activitate de învăţare la alta, în diverse momente ale zilei.

3. Activităţile din perioada după-amiezii sunt activităţi recuperatorii pe domenii de învăţare, recreative, de cultivare şi dezvoltare a înclinaţiilor, care respectă ritmul propriu de învăţare al copilului şi aptitudinile sale individuale.

4. Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare. În Grădiniţa Gărgăriţa ele sunt făcute cu profesori de specialitate şi cuprind: engleză, educaţie muzicală, gimnastică, dans, karate, dezvoltare personalășah și franceză.

La nivel ANTEPRESCOLAR

ACTIVITATI TEMATICE

  * Jocul (mijloace de realizare: jocul cu jucăria, joc simbolic, joc senzorial, joc de construcție, joc didactic, joc cu nisip și apă, jocul imitativ etc.);
* Activități artistice și de îndemânare (mijloace de realizare: desen, pictură, modelaj, activități practice și gospodărești);
* Activități de muzică și mișcare (mijloace de realizare: audiții, jocuri muzicale, jocuri cu text și cânt, jocuri cu instrumente de percuție, cântecele, exerciții euritmice);
* Activități de creație și de comunicare (mijloace de realizare: povestiri, memorizări, lucrul cu cartea, citire de imagini, jocuri de cuvinte, jocuri verbal-imitative, exerciții onomatopeice);
* Activități de cunoaștere (mijloace de realizare: observări, lecturi după imagini, activități matematice cu jucării și obiecte concrete, convorbiri cu și fără suport intuitiv, jocuri didactice, microexperimente);
* Activități în aer liber (mijloace de realizare: plimbări, jocuri la nisipar, jocuri și întreceri sportive, utilizarea aparatelor de joacă adecvate vârstei)